Köpa fastigheter i Spanien, vanliga frågor

Frågor kring köp

Det finns tre steg när du köper en fastighet i Spanien.

Processen börjar med att underteckna ett bokningsavtal. Detta innebär vanligtvis att du betalar en deposition på cirka 1% av inköpspriset.

Då måste du underteckna utbetalningsavtalet arras, in which you will be required to pay approximately 10% of the purchase price.

Då måste du underteckna köpebrevet hos en notarius publicus. Här betalar du återstående saldo av det avtalade priset och du blir lagligen ägare.

Due diligence sker mellan bokningsavtalet och undertecknandet av arras -avtalet. Detta försäkrar att allt är i ordning innan du lägger ner en betydande summa pengar.

Byrån är skyldig att förse er med all nödvändig dokumentation som ni kan granska.

Ni måste begära ett uppdaterat utdrag från fastighetsregistret. Detta dokument kommer att berätta vad den lagligt registrerade ytan är, vem ägarna är och om det finns några lån på fastigheten, såsom en inteckning, en uppskjuten skuld, företrädesrätt till förvärv etc. 

Som tillägg till ovanstående, behöver ni även se följande:

 • En kopia av säljarens förvärv 
 • Intyg om kondition som verifierar att fastigheten är upp till kod för dess avsedda användning
 • Energieffektivitetscertifikat
 • Intyg om teknisk inspektion av byggnaden (ITE)
 • Kadastral referens (den officiella och bindande identifieraren för fastigheten, en alfanumerisk kod 20 med 20 tecken)
 • Senast betalade landskatt (IBI)
 • Senast betalade elräkningar
 • Intyg från ägargruppen om att det inte finns några väntande skulder
 • Vi rekommenderar också att du begär kopior av protokollet från den senaste gruppen av ägarmöten och ett intyg från det lokala rådhuset för att säkerställa att fastigheten följer alla lokala zonregler.

Denna lista är inte uttömmande; det behövs ofta ytterligare föremål beroende på omständigheterna. 

Vanligt förekommande problem vid hantering av en stadslägenhet är att ytan är annorlunda än den som anges i fastighetsregistret, intyg om kondition eller cadaster eller att strukturförändringar eller tillägg gjordes utan nödvändigt tillstånd— särskilt i takvåningar. En av de vanligaste frågorna är att ta reda på att vissa arbeten väntar i byggnaden och att varje ägare kommer att behöva bidra med en betydande summa, eller att byggnaden inte klarade den tekniska inspektionen. I stora städer, särskilt Barcelona, måste du vara försiktig med potentiella böter för olagliga turistuthyrningar.

Det vanligaste problemet på landsbygden är att bostaden byggdes på mark som är avsedd för jordbruk och icke-bostäder, eller att det byggdes ut byggnader utan tillstånd. 

Det kan finnas ett brett utbud av potentiella juridiska problem som kan uppstå, beroende på det område där fastigheten ligger.

Detta beror på vilket skede av köpet du befinner dig i. Om du upptäckte brister under due diligence-processen efter att du betalat bokningen eller handpenningen kan du göra anspråk på att få tillbaka den. Du måste dock ha inkluderat en sådan klausul i bokningen eller arras -avtalet. Ibland är det bättre att fortsätta med inköpet förutsatt att en rabatt tillämpas i slutpriset för att kompensera för defekten.

Om brister inte upptäcks förrän efter köpet är det troligt att du måste stämma säljaren. ? # Spansk lag skyddar köparen i händelse av dolda defekter, men det är alltid bäst att se till att notariusen täcker dina rättigheter i denna mening. 

Köparen måste betala alla inköpsrelaterade kostnader. Dessa inkluderar:

 • Fastighetsöverföringsskatt (ITP) - kan variera beroende på region men vanligtvis cirka 10%
 • Notarieavgifter 
 • Avgifter för fastighetsregistret

Endast säljaren måste betala kapitalvinstskatten - den plusvalia

Ja, det är möjligt för en icke-bosatt att få en inteckning i Spanien. Du måste komma i kontakt med några banker och studera deras villkor. Det högsta belopp du kan förvänta dig är 70% av inköpspriset. Banken kommer att begära bevis på din ekonomiska status i ditt hemland och, beroende på det, kommer du att göra ett erbjudande.

Alternativt kan Viking Real Estate arbeta med mycket framgångsrika hypoteksmäklare, hjälpa dig på ditt språk.

Compare listings

Compare